จำนวน (ใบ)
100
500
1,000
ราคา (บาท)
100.-
450.-
800.-