ขนาด
1x2 ซม.
1x4 ซม.
1x5 ซม.
1x6 ซม.
1x7ซม.
1x8 ซม.
ราคา
20.-
30.-
40.-
45.-
50.-
60.-
ขนาด
2x2 ซม.
2x4 ซม.
2x5 ซม.
2x6 ซม.
2x7 ซม.
2x8 ซม.
ราคา
50.-
70.-
80.-
90.-
100.-
120.-

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คราคากับทางร้านอีกครั้ง ***

ตรายางโลโก้ ขนาดมาตรฐาน (ประมาณ 4 x 4 ซม.) ราคาดวงละ 200.- รวมค่าทำแบบแล้ว
ถ้าทำแบบมา ลดเหลือ 150.- (ถ้าสั่ง 2 ดวง ดวงที่ 2 เหลือ 100 บาท)

*** ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง ***